0901.722.333

Máy Hàn

may-han-oshima-arc-205

Máy Hàn Oshima ARC-205

MÁY HÀN OSHIMA ARC-205 Dòng hàn đầu vào (A) 24 Công suất đầu vào (KVA) 5.7 Điện áp không tải (V) …

Xem thêm

2,205,000 VND/

Tình trạng : Còn hàng

Thêm vào giỏ
may-han-oshima-mos-250n

Máy Hàn Oshima MOS -250N

MÁY HÀN OSHIMA MOS-250N Dòng hàn đầu vào (A) 24 Công suất đầu vào (KVA) 5.7 Điện áp không tải (V) 60+-5% …

Xem thêm

2,745,000 VND/

Tình trạng : Còn hàng

Thêm vào giỏ
may-han-oshima-mos-200

Máy Hàn Oshima MOS 200

MÁY HÀN OSHIMA MOS-200 Dòng hàn đầu vào (A) 24 Công suất đầu vào (KVA) 5.7 Điện áp không tải (V) 60+-5% …

Xem thêm

2,750,000 VND/

Tình trạng : Còn hàng

Thêm vào giỏ
may-han-oshima-MOS-200N

Máy Hàn Oshima MOS 200N

MÁY HÀN OSHIMA MOS 200N Dòng hàn đầu vào (A) 24 Công suất đầu vào (KVA) 5.7 Điện áp không tải (V) 60+-5% …

Xem thêm

2,685,000 VND/

Tình trạng : Còn hàng

Thêm vào giỏ
may-han-oshima-mos-250

Máy Hàn Oshima MOS-250

MÁY HÀN OSHIMA MOS-250 Dòng hàn đầu vào (A) 24 Công suất đầu vào (KVA) 5.7 Điện áp không tải (V) 60+-5% …

Xem thêm

2,800,000 VND/

Tình trạng : Còn hàng

Thêm vào giỏ
may-han-shima-smos-200

Máy Hàn Oshima SMOS – 200

MÁY HÀN OSHIMA SMOS-200 Dòng hàn đầu vào (A) 24 Công suất đầu vào (KVA) 5.7 Điện áp không tải (V) 60+-5% …

Xem thêm

3,295,000 VND/

Tình trạng : Còn hàng

Thêm vào giỏ
may-han-oshima-smos-250

Máy Hàn Oshima SMOS – 250

MÁY HÀN OSHIMA SMOS-250 Dòng hàn đầu vào (A) 24 Công suất đầu vào (KVA) 5.7 Điện áp không tải (V) 60+-5% …

Xem thêm

3,370,000 VND/

Tình trạng : Còn hàng

Thêm vào giỏ
may-han-oshima-SMOS-250N-01

Máy Hàn Oshima SMOS-250N

MÁY HÀN OSHIMA SMOS-250N Dòng hàn đầu vào (A) 24 Công suất đầu vào (KVA) 5.7 Điện áp không tải (V) …

Xem thêm

3,490,000 VND/

Tình trạng : Còn hàng

Thêm vào giỏ