0901.722.333

Cưa Đĩa Oshima CD2

Bạn biết gì về Cưa Đĩa Oshima CD2? Độ sâu lưỡi cắt 90 độ 84mm Độ sâu lưỡi cắt 45 độ 65mm Đường kính lưỡi...
1,810,000 VND/